NMS
NMS Market Research
U Nikolajky 13/1070
150 00 Praha 5
Tel. recepce: 222 351 611
E-mail: spoluprace@nms.cz
WWW: www.nms.cz

Tazatel.cz

Vítejte na www.tazatel.cz, registračním portálu agentury NMS Market Research, která se zabývá výzkumem trhu a veřejného mínění. Agentura NMS Market Research Vám nabízí externí spolupráci zejména při osobním dotazování, ale i v dalších oblastech průzkumu trhu.

Agentura NMS Market Research neustále rozšiřuje svou tazatelskou síť a hledá zájemce o spolupráci v oblasti osobního dotazování z celé ČR. Tazatelé agentury NMS Market Research musí projít vstupním školením a po jeho úspěšném absolvování jsou přizváni ke spolupráci na konkrétních projektech. V rámci osobního dotazování má tazatel za úkol vyplnit dotazníky s respondenty vybranými podle potřebných kritérií - ve většině případů se jedná o kvótní výběr nebo o pravděpodobnostní výběr. Na začátku každého projektu je tazatel seznámen se všemi podmínkami výzkumu (kdy a kde bude výzkum probíhat, jaké jsou termíny výzkumu, kolik dotazníků je třeba vyplnit, podle jakých kritérií se vybírá respondent, jaká je odměna za vyplněný dotazník).

NMS Market Research neustále přijímá externí spolupracovníky i pro jiné typy spolupráce. Podmínkou pro zahájení spolupráce je taktéž registrace, jako je tomu u tazatelů. Zájemce o externí spolupráci si vybere oblasti, v nichž chce s agenturou NMS Market Research spolupracovat. Jedná se o: telefonické dotazování, rekrutace (hledání vhodných respondentů na skupinové diskuse), mystery shopping (externista vystupuje jako fiktivní zákazník nebo klient ve vybraném obchodě/pobočce), kódování a zadávání dat do PC (zpracování již vyplněných dotazníků a následné zadání dat do PC), administrativa (výpomoc v kanceláři atp.), přepisy z audionahrávek (doslovné přepisy na základě dodaných audiozáznamů), ochutnávky (asistence při nabízení ochutnávek).

Agentura NMS Market Research se všemi externisty po proškolení navazuje příležitostnou spolupráci na jednotlivých projektech. Externí spolupracovník nevstupuje do trvalého pracovního poměru, veškerá spolupráce je z pracovněprávního hlediska zaručena dohodou o provedení práce. Pokud externista vlastní živnostenský list, může NMS Market Research provedenou práci fakturovat (podmínkou je zaslání kopie živnostenského listu). Úvodní školení probíhá v jednotlivých regionech jednou za několik měsíců a zájemci o externí spolupráci jsou s dostatečným předstihem informováni.

Kdo může najít uplatnění jako externí spolupracovník agentury NMS Market Research?

Zájemci, kteří mají zaměstnání na plný nebo i částečný úvazek, živnostníci, kteří jsou časově flexibilní, aktivní důchodci, maminky na mateřské dovolené, studenti, prostě každý, kdo má alespoň trochu času a chuť pracovat v zajímavém a dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Pracujete rád/a s lidmi?

Jste komunikativní? Zajímají Vás názory Vašich spoluobčanů? Neváhejte a staňte se spolupracovníkem agentury NMS Market Research. Čeká Vás pestrá práce a zajímavé ohodnocení.
 

Čekejte na vyřízení požadavku